Delaktighet inom LSS-verksamheter

I vård- och omsorgspodden berättar brukarvägledare Joy och processutvecklare Jessica om hur Helsingsborgs LSS-verksamheter arbetar med delaktighet.

Lyssna på podden genom att klicka på den vita pilen i den röda ringen.