Återhämtningsguide för dig som anhörig
18 dec

Återhämtningsguide för dig som anhörig

Tidpunkt
18 december 2019, 18:00 - 19:30
Plats
Träffpunkt Söder

Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa bränner ofta ut sig själva och löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa. NSPH Skåne har tidigare tagit fram Återhämtningsguiden för den som mår psykiskt dåligt. I år har de startat ett nytt projekt för att ta fram en guide för dig som är anhörig. Guiden syftar till att vara ett hjälpmedel för anhöriga/närstående att ta hand om den egna hälsan och återhämtningen. Jessica Andersson, projektledare kommer och berättar om projektet.

Anhörigstödet erbjuder informationsträffar dagtid första onsdagen i månaden och kvällstid tredje onsdagen i månaden. På informationsträffarna får du som anhörig information om olika stödinsatser, råd och tips som kan ge er verktyg att bättre klara er livssituation.

Anmäl dig via e-post: anhorigstod@helsingborg.se eller ring: 042-10 40 44.

  • Tidpunkt
  • 18 december 2019, 18:00 - 19:30
  • Träffpunkt Söder
  • Nedre Holländaregatan 24
  • Helsingborg
  • 18 december 2019, 18:00 - 19:30