Balansera Mera promenad Träffpunkt Rosengården

Balansera Mera promenad Träffpunkt Rosengården

Promenad med balansträning vid befintliga ”redskap”. Samling utanför entrén – Skaragatan 45.

Du behöver föranmäla dig till samordnare Lisa Nilsson om du vill delta på en träff 0723-85 05 78.

Begränsat antal deltagare per aktivitet.

Smittspridningen är fortfarande hög i Helsingborg, så det som gäller är att hålla avstånd, stanna hemma om man känner dig det minsta sjuk, eller om man bor med någon som har covid-19.

  • 27 september 2021, 10:00 - 11:00
  • 4 oktober 2021, 10:00 - 11:00
  • 11 oktober 2021, 10:00 - 11:00
  • 18 oktober 2021, 10:00 - 11:00
  • 25 oktober 2021, 10:00 - 11:00