Informationsträffar för anhöriga

Informationsträffar för anhöriga

Har du en närstående som behöver hjälp och stöd på grund av ålder, långtids sjukdom eller en funktionsnedsättning? Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd erbjuder träffar för dig för att ge information om olika stödinsatser från samhället, samt möjlighet att möta andra i liknande situation.

Under hösten hålls informationsträffar första onsdagen i månaden klockan 13.30-15.30 på Träffpunkt Sköldenborg.

Höstens program:

  • 5 september “Introduktion till anhörigstöd i Helsingborgs stad”
  • 3 oktober “Familjejuridik”
  • 7 november “Koll på ekonomin”
  • 5 december “Hjälpmedel och smarta ting som kan trygga och underlätta vardagen”

Ingen föranmälan krävs. Läs mer om informationsträffarna på helsingborg.se/anhorig

  • Träffpunkt Sköldenborg
  • Hebsackersgatan 6
  • 254 37
  • Helsingborg
  • 5 december 2018, 13:30 - 15:30