VIDA – innovationssprint

Innovationssprinten är en del av VIDA - vårdinnovativa dagarna och arrangeras 15-16 juni. Under vår innovationssprint kommer du som arbetar inom vård och omsorg att få ta del av metodik, coaching och inspiration för att undersöka vilka behov och problem som finns i verklighetens vård och omsorg.

Sista anmälningsdatum till innovationssprinten var den 31 maj.

Program

Onsdag 15 juni

Klockan 9.00 drar vi igång! Vi delar in oss i team och lär känna varandra. Teamet funderar kring vilka utmaningar gruppen ser och väljer en av dem att jobba vidare med under sprinten.

Du kommer att få två metodgenomgångar; en i olika verktyg för att bygga insikt och en i hur man jobbar med idéutveckling och kreativitet.

När vi går hem klockan 16.30 ska varje team ha en konkret idé som de ska jobba vidare med på torsdagen.

Torsdag 16 juni

Även på torsdagen börjar vi klockan 9.00. Gårdagens idéer ska nu bli konkreta koncept. Du får metodstöd i konceptualisering (det vill säga hur man formulerar en idé till ett konkret förslag).

Under dagen kan du även få tips från en affärsrådgivare. Dessutom kommer du att få lära dig att pitcha som ett proffs!

Dagen avslutas med att alla team pitchar sina koncept för en jury. Klockan 16.30 ska vi vara klara.