Innovationer med människan i centrum

2035 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. För att nå dit behöver vi andra sätt att tänka, smartare teknik och nya lösningar och tjänster. På vård- och omsorgsförvaltningen handlar innovation om att hitta nya arbetssätt och metoder för att skapa livskvalitet i vardagen. Alltid med människan i centrum.

Trots att många av våra yrkesroller är traditionella är det viktigt att våga tänka nytt och gå utanför boxen. För oss handlar innovation alltid om att människan ska stå i centrum. Längs vägen ska vi tänka, utforska, utveckla, testa och göra.