H22

H22 är en internationell stadsmässa som kommer att gå av stapeln i Helsingborg sommaren 2022. Men H22 är också resan dit och vårt arbete med att skapa framtidens vård och omsorg. Detta är vår gemensamma resa - och du är inbjuden att följa med!

Om H22

Samhället står inför utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och fler kommer att vilja bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg. Vi vill samtidigt ha ökad livskvalitet och ännu bättre service. För att lösa detta behöver vi andra sätt att tänka, smartare teknik och nya lösningar och tjänster. Det är det som H22 handlar om.

Stadens arbete med H22 består av två delar:

  • En stadsgemensam satsning på innovation. Det handlar om själva resan mot en smartare och mer hållbar stad. Längs vägen ska vi tänka, utforska, utveckla, testa och göra.
  • H22 City Expo: Stadsmässan sommaren 2022 som lockar skarpa hjärnor från hela världen. En hållplats där vi sätter ljuset på allt det som åstadkommits fram till 2022.

H22 och innovation

Hur hänger H22 och innovation ihop? H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för att öka livskvaliteten i en smartare och mer hållbar stad. Det gör vi genom olika spännande lösningar, arbetssätt och tjänster.

Genom H22 sätter vi människan i fokus, genom att belysa välfärds- och stadsutveckling från tre perspektiv:

  • innovativa välfärds- och stadsutvecklingslösningar
  • livskvalitet, om livet i staden och livet mellan husen
  • city governance, om ledarskap och möjliggörande i framgångsrik stadsutveckling

H22 – The making of a Smarter City är ett initiativ av Helsingborgs stad och de kommunalt ägda bolagen.