H22 invånarråd för äldre

H22 är en internationell stadsmässa som går av stapeln i Helsingborg sommaren 2022. Men H22 är också resan dit och vårt arbete med att skapa framtidens vård och omsorg. Detta är vår gemensamma resa – och du är inbjuden att följa med!

Redan nu pågår arbetet med H22, på flera olika sätt. Bland annat jobbar vi med invånarinvolvering, genom så kallade invånarråd. Vi vill tillsammans med dig som invånare hitta nya sätt för att förbättra livskvaliteten och skapa ett mer hållbart Helsingborg.

Målet är att fler äldre personer ska engagera sig i stadens utveckling. Personerna som är med i våra invånarråd ska genom sitt deltagande få verktyg för att engagera sig och dela med sig av sina idéer och utforska möjligheterna för att engagera sig i sin stad. Kunskapen om stadens möjligheter och verktyg kan ta deltagarens idé eller engagemang vidare. Träffarna är en möjlighet att ge deltagarna perspektiv och kontakter men också uppmuntra dem att dela sina inspel och tankar om stadens utveckling.

H22 invånarråd för äldre

Från våren 2021 fram till sommaren 2022 arrangerar vi fyra invånarråd för målgruppen äldre. Då samlar vi helsingborgare som är 70+ till digitala eller fysiska träffar för att diskutera vad de behöver, efterfrågar och själva kan bidra med i arbetet fram till H22. Varje träff har ett specifikt tema. Kommunalråden Lars Thunberg och Michael Rosenberg deltar som representanter för stadens politiker.

Invånarråd 2021

  • September: H22 invånarråd för äldre, tema framtidens boende. Håll utkik efter mer information och inbjudan!
  • 18 maj: H22 invånarråd för äldre, tema livskvalitet
  • 16 februari: H22 invånarråd för äldre, tema digitalisering