Vi söker frivilliga testpersoner

Vill du bidra till utveckling? Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i olika tester. Därför söker vi dig som vill delta som testperson inom ramen för våra testbäddsprojekt.

Själva testet genomförs på olika sätt beroende på vad vi ska undersöka. Deltagande i ett test innebär ibland att den ansvarige för testbädden gör återkommande besök under en tidsbestämd period. Besöket kan bestå av en intervju eller en koll på hur det går.

Vid deltagande i ett test är det viktigt att följa instruktioner och att närvara vid besök, så att data kan samlas in för att kunna utvärdera resultaten av det specifika testet. Var även noga med att berätta för den ansvarige för testet om du blir sjuk eller om något förändras under testernas gång.

Hur går testet till?

Om du blir godkänd för testet kommer vi att träffas och du får tillgång till produkten eller tjänsten som ska testas. Ibland kan vi ses igen några gånger för att kolla att allt känns bra och för att ställa frågor som är relaterade till testerna.

Anmäl dig som testperson

Om du vill delta i tester för utveckling inom vården är du välkommen att anmäla ditt intresse till oss. Här anmäler du dig

Kravet för att kunna delta i testerna varierar från fall till fall och beror på vilken användargrupp som vi önskar involvera i testerna.

Vad innebär det att vara med i ett test?

Innan du deltar som testperson i en studie får du information om testets syfte och metod. Informationen kan ges både muntligt och skriftligt och du måste meddela ditt samtycke skriftligt. Du får information om bland annat:

  • syftet med testet
  • hur lång tid det kommer att ta
  • om det finns några restriktioner vad gäller livsstil
  • hur personuppgifter hanteras och bevaras

Det är alltid frivilligt att delta i studier och du har alltid rätt att säga nej eller att avbryta ditt deltagande utan att behöva uppge orsak. Du har samma sekretesskydd som alla andra inom svensk sjukvård. Testdata samlas in och sparas, men varken namn eller personnummer finns med.
Dataskyddslagstiftningen reglerar om och hur personuppgifter får hanteras för
forskningsändamål. Testdeltagarnas säkerhet och välbefinnande har alltid högsta prioritet och vi gör allt för att undvika risken för att något oförutsett ska inträffa, som leder till en skada.