Marcus vill utveckla vården och omsorgen

För Marcus Pellinen var valet av arbetsplats naturligt. För honom har vård och omsorg alltid varit något som lockar. Därför var det ingen tvekan att tacka ja när han fick erbjudande om att jobba som projektledare på kvalitetsenheten.

Vården och omsorgen är något som har stor betydelse och gör skillnad för många människor. Det är något som vi alla någon gång under livet har kontakt med.

– Jag var tjänstledig från min tjänst som undersköterska när jag studerade på högskolan. När jag efter mina studier på högskolan fick möjlighet att använda mina nya kunskaper på vård- och omsorgsförvaltningen så tog jag chansen, berättar Marcus.

Numera arbetar Marcus som projektledare på vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsenhet och har möjlighet att hjälpa till med att utveckla och förbättra vården och omsorgen.

– Projektformen tilltalar mig, för jag har en klar deadline och ett tydligt mål att arbeta mot samtidigt som jag är en del av ett team.

Felaktig bild

Han tycker att vård och omsorg har en felaktig image. Den traditionella bilden är snäv och visar inte den mångsidighet som finns inom området.

– Är man bara nyfiken så finns det hur stora möjligheter som helst. Det finns så många spännande arbetsuppgifter och karriärvägar för den som vågar gå utanför bekvämlighetszonen. Det handlar bara om att du måste fundera på hur du kan utvecklas eller vad du kan behöva komplettera med för att öka dina möjligheter.

Testmiljöer och boendemiljöer

Ett av projekten Marcus arbetar med handlar om utveckling av testmiljöer. Testmiljöer innebär att produkter och tjänster provas ute i verkliga verksamheter. Vård- och omsorgsförvaltningen vill på så sätt bredda och stärka upp sitt nätverk med andra organisationer som har kontakter med företag och forskning inom vård- och omsorgsområdet. Ett annat projekt handlar om att främja en självständig livsstil i boendemiljöer under hela livet. – Det handlar om att se till att så att det går att bo kvar så länge som möjligt med ett värdigt åldrande.

Wow-känslan

Ett annat viktigt område som Marcus arbetar med handlar om innovation. Nätverkande och omvärldsbevakning är viktiga delar i arbetet.

– Innovation är egentligen ett modeord för utveckling. Det vi arbetar med handlar inte så mycket om wow-känslan som uppkommer med radikala innovationer som förändrar en hel mark nad utan mer om inkrementella innovationer som betyder att vi gör det vi gör bättre, förklarar Marcus.

Vård- och omsorgsförvaltningen håller på att bygga upp en organisation som på ett mer medvetet sätt arbetar med utveckling och tar till vara på de små metoderna att göra något bättre.

– Vi har startat en innovationstävling ute på arbetsplatserna Vi arbetar med att försöka involvera våra medarbetare inom organisationen i vårt innovationsarbete. Detta genom att bland annat bilda fokusgrupper där våra olika yrkesgrupper kan mötas. På så sätt får alla nya perspektiv på vad de arbetar med och idéer föds som vi kan fånga upp i organisationen.

Chans att påverka

I sitt arbete har Marcus stora möjlighet att komma med åsikter och förslag.

– För mig är det viktigt att vara delaktig och kunna påverka projekten jag är med i och driver, avslutar han.

Fakta om Marcus

Namn: Marcus Pellinen
Arbetar som: Projektledare inom kvalitetsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetsområdet är framtidsfrågor och utveckling.
Utbildning: Ambulans- och räddningstjänstprogrammet på gymnasiet, Innovation och företagsekonomi med inriktning ledarskap på högskolan.
Bor: På söder i Helsingborg
Gör på fritiden: Följer HIF och sitter i styrelsen för Hyllinge GIF. Umgås med vänner och spelar badminton.
Ser på: Sport, serier som ”Orange Is the New Black, dokumentärer och samhällsprogram.
Lyssnar på: Allt utom Heavy metal och rap.
Läser: Gärna självbiografier och verklighetsbaserat. Just nu en bok om mordet på Olof Palme. ”Läge 14” om en man som växte upp i ett nordkoreanskt arbetsläger kan jag rekommendera.
Det bästa med Helsingborg: HIF, landborgen och restaurangutbudet. Dessutom tycker jag att den Helsingborgska mentaliteten att aldrig vara nöjd är charmig.