Så jobbar vi digitalt


Digitala hjälpmedel gör vården mer effektiv och säker. När datorsystem löser rutinuppgifter på egen hand kan vi som medarbetare koncentrera oss på den mänskliga kontakten och göra det vi har specialistkompetens till att göra.

Tänk dig en tid före personlyften, före datorn och före spisen. Tänk att du skulle utföra allt ditt dagliga arbete utan den teknik som du numera tar för given. Tanken är inte allt för lockande.

Effektiva arbetsmetoder

Antalet äldre och personer med funktionsnedsättningar ökar samtidigt som tillgången till utbildad vård- och omsorgspersonal minskar. För att kunna ge kunden en kvalitativ vård samtidigt som du som medarbetare har en god arbetsmiljö krävs effektiva, tekniska lösningar. Några av de här lösningarna är:

  • E-ansökan – Helsingborgare kan göra elektroniska ansökningar om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Trygghetskamera – Personer med behov av nattlig tillsyn blir ofta oroliga vid besöken. Tillsyn med kamera innebär att tillsyner sker vid bestämda tider. I samförstånd med kunden skapas en trygg lösning. Fördelarna blir många, kunden känner sig tryggare, lösningen är diskret och kommunen använder sina medarbetare mer effektivt och värnar miljön.
  • Elektroniska lås – På vissa av våra vårdboende har de boende ett armband på sig med en sensor som när den kommer nära automatiskt låser upp deras lägenhetsdörr. Som på ett hotell krävs sedan ingen sensor för att komma ut från lägenheten. De elektroniska låsen är en kvalitetssäkring som ger ökad säkerhet för de boende. Inga obehöriga kommer in samtidigt som det är lätt och smidigt för boende och personal att kunna ta sig in och ut.
  • E-learning – Vår digitala läroplattform gör det enklare och mer flexibelt för vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare att gå utbildningar. Här finns filmer och information som krävs inför kommande prov.

Välfärdsteknik

Vi som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg använder oss av digital teknik för att ge kunden en trygg och säker vård. Vi vill även öka kundens delaktighet, självständighet och välfärd och arbetar aktivt med att utveckla digitala och tekniska lösningar för framtidens vård och omsorg.

Den här tekniken ökar kundens välfärd och innebär att vi vid behov bland annat kan erbjuda:

  • Positionerande trygghetslarm – Utöver vanliga trygghetslarm erbjuder vi positionerande larm som gör det möjligt för larmcentralen att, inom en bestämd zon, se var användaren befinner sig. Användaren kan också genom en knapptryckning påkalla hjälp och kommunicera med larmcentralen eller anhörig. För många innebär ett positionerande trygghetslarmet att de vågar fortsätta gå ut själva.
  • Matningsroboten Bestic – Personer som tidigare har behövt hjälp med ätandet kan med Bestic bli mer självständiga. Användaren styr själv hjälpmedlet och har kontroll över takten och vilken matbit som väljs.
  • Appar som kognitivt stöd – Kunden kan i samråd med arbetsterapeut gå igenom om det finns lämpliga appar som ger en lösning som motsvarar kundens behov. Exempelvis en digital kalender, ett kommunikationsstöd eller en app för att underlätta tidsuppfattning.

Projekt på gång

Vi har flera olika digitaliseringsprojekt på gång inom vård- och omsorgsförvaltningen. Här följer några av dem:

  • Automatisering – Genom att automatisera delar av vår verksamhet kan vi jobba smartare och effektivare. Tillsammans med kollegor på arbetsmarknadsförvaltningen och digitaliseringsenheten tittar vi på vilka möjligheter som finns för oss.
  • Nyckelfri hemvård – Med ett digitalt nyckelhanteringssystem kan hemvården förbättra sin inställelsetid vid trygghetslarm och samtidigt förbättra arbetssituationen för personalen i hemvården. Inledningsvis testar vi det digitala nyckelsystemet inom hemvårdsområde Nord 5 och Syd. Faller det väl ut är målet att utöka användandet av digitala nycklar.