Så jobbar vi digitalt

Digitala hjälpmedel gör vården mer effektiv och säker. När datorsystem löser rutinuppgifter på egen hand kan vi som medarbetare koncentrera oss på den mänskliga kontakten och göra det vi har specialistkompetens till att göra.

Tänk dig en tid före personlyften, före datorn och före spisen. Tänk att vi skulle utföra allt vårt dagliga arbete utan den teknik som du vi numera tar för given. Tanken är inte allt för lockande och därför jobbar vi i Helsingborg aktivt för att ta tillvara på de möjligheter som den digitala utvecklingen kan bidra med inom vård och omsorg.

Effektiva arbetsmetoder

Antalet äldre och personer med funktionsnedsättningar ökar samtidigt som tillgången till utbildad vård- och omsorgspersonal minskar. För att kunna ge våra kunder en kvalitativ vård samtidigt som vi som medarbetare har en god arbetsmiljö krävs effektiva, tekniska lösningar. Några av de här lösningarna är:

  • E-ansökan– Helsingborgare kan göra elektroniska ansökningar om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Trygghetskamera– Personer med behov av nattlig tillsyn blir ofta oroliga vid besöken. Tillsyn med kamera innebär att tillsyn sker vid bestämda tider. I samförstånd med kunden skapas en trygg lösning. Fördelarna blir många, kunden känner sig tryggare, lösningen är diskret och kommunen använder sina medarbetare mer effektivt och värnar miljön.
  • Elektroniska lås– På vissa av våra vårdboende har hyresgästerna ett armband på sig med en sensor som när den kommer nära automatiskt låser upp deras lägenhetsdörr. Personalen använder istället sina mobiler. Som på ett hotell krävs sedan ingen sensor för att komma ut från lägenheten. De elektroniska låsen är en kvalitetssäkring som ger ökad säkerhet för hyresgästerna. Inga obehöriga kommer in samtidigt som det är lätt och smidigt för hyresgäster och personal att kunna ta sig in och ut.
  • Mobiltelefonerna – Arbetstelefonerna ute i hemvården och på vårdboenden är – eller kommer att bli – hanterade centralt för att alltid säkerställa de senaste versionerna av de appar som används för det dagliga arbetet och för att försäkra oss om att mjukvaran i telefonerna är uppdaterad och säker
  • Hbg Learns– Vår digitala läroplattform gör det enklare och mer flexibelt för vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare att gå utbildningar. Här finns filmer och information som krävs inför kommande utbildningar.

Välfärdsteknik

Vi som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg använder oss av digital teknik för att ge våra kunder en trygg och säker vård. Vi vill även öka kundernas delaktighet, självständighet och välfärd och arbetar aktivt med att utveckla digitala och tekniska lösningar för framtidens vård och omsorg.

Vid behov kan vi bland annat erbjuda följande:

  • Positionerande trygghetslarm– Utöver vanliga trygghetslarm erbjuder vi positionerande larm som gör det möjligt för larmcentralen att, inom en bestämd zon, se var användaren befinner sig. Användaren kan också genom en knapptryckning påkalla hjälp och kommunicera med larmcentralen eller anhörig. För många innebär ett positionerande trygghetslarm att de vågar fortsätta gå ut själva.
  • Verksamhetssystemet Lifecare som tillåter exempelvis omvårdnadspersonal att dokumentera i mobilen.
  • Appar som kognitivt stöd – Kunden kan i samråd med arbetsterapeut gå igenom om det finns lämpliga appar som ger en lösning som motsvarar kundens behov. Exempelvis en digital kalender, ett kommunikationsstöd eller en app för att underlätta tidsuppfattning.

Vi har dessutom flera olika digitaliseringsprojekt på gång inom vård- och omsorgsförvaltningen.