Trygghetsteamet – för trygg hemkomst efter sjukhusvistelsen

Trygghetsteamet finns till för dig som är i behov av utökad vård och omsorg under en period då du kommit hem från sjukhuset.

Trygghetsteamet möter upp dig samma dag som du kommer hem och tillsammans med dig gör vi en planering av vilket utökat stöd och omsorg som du är i behov av, exempelvis rehabiliterande insatser. Du själv och/eller närstående är delaktiga i din planering.

Insatserna startar direkt och pågår tills Trygghetsteamet gör bedömningen att du ska gå över till ordinarie hemvård eller avsluta insatser.

Trygghetsteamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och undersköterska. Vid behov finns även tillgång till tolk. Det är hälso- och sjukvårdspersonal hos Trygghetsteamet som beslutar om du får stöd av Trygghetsteamet. Trygghetsteamet vänder sig till dig som väljer vård- och omsorgsförvaltningen som utförare av dina insatser. På stadens webbplats kan du läsa mer om de olika leverantörerna.