Hemtagningsteamet – för trygg hemkomst efter sjukhusvistelsen

Efter en sjukhusvistelse är det inte alltid lätt att återgå direkt till hemmet. Med stöd av hemtagningsteamet ska fler personer kunna komma hem direkt och samtidigt känna sig trygga och få en god och säker vård och omsorg.

Hemtagningsteamet möter upp när någon blir utskriven från sjukhuset och är i behov av fortsatt vård och omsorg. Redan samma dag som den utskrivna kommer hem görs en gemensam genomgång av vilket stöd som behövs den närmaste tiden. Personen själv och eller närstående är delaktiga i planeringen.

Inför din hemkomst kan hemtagningsteamet bland annat ordna hjälpmedel, göra inköp av livsmedel och andra nödvändiga insatser. Hjälpen från hemtagningsteamet startar direkt efter sjukhusvistelsen och kan pågå i upp till två veckor. Innan dessa veckor är över genomförs ett uppföljningsmöte för att se över det fortsatta behovet av stöd. Vid uppföljningsmötet bedöms det fortsatta behovet av stöd. Biståndshandläggare fattar eventuella beslut. Gemensamt ser hemtagningsteamet och den nya utföraren igenom det fortsatta behovet av stöd.

Hemtagningsteamet består av biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och undersköterska. Vid behov finns även tillgång till tolk.