Hemvård

Det som i vardagligt tal kallas hemtjänst handlar om att du får hjälp med vardagen i ditt hem. Det kan handla om allt från stöd med medicinering och hygien till städning och fixartjänst.

Hjälpen kan handla om allt från hjälp med hygienen, stöd vid aktiviteter till mer sjukvård. Till vissa insatser kan du välja utförare. Det är en del i valfriheten som du har i vård och omsorg i Helsingborg.

I Helsingborg används begreppet hemvård istället för hemtjänst. Hemvården är uppdelad i två delar – omsorg och hemservice.

Hemservice

Du som behöver hjälp med vanliga hushållssysslor kan ansöka om att få hemservice. Detta kan du få hjälp med:

 • städning, inklusive storstädning och fönsterputs
 • tvätt
 • inköp
 • tillfällig tjänst (exempelvis halksäkra mattor, spika upp tavlor och byta gardiner)

Omsorg

Om du behöver stöd med din personliga omvårdnad kan du ansöka om att få omsorg i hemmet. Det är en personalgrupp i ditt bostadsområde som utför omsorgsinsatserna. Personalen är tillgänglig dygnet runt

Detta kan du få hjälp med:

 • stöd med den personliga hygienen
 • stöd till aktiviteter av olika slag
 • stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
 • tillsynsbesök under dygnet
 • du kan även få nattlig tillsyn via en trygghetskamera. Läs mer om trygghetskamera.

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas hemma, både under en kortare eller längre period. Du kan bland annat få hjälp med:

 • läkemedelshantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • rehabilitering
 • habilitering
 • vård i livets slutskede