Kultur, aktiviteter och träffa andra


Vi arbetar för att Helsingborgs seniorer ska hitta något intressant och meningsfullt att göra. Det kan vara allt från att sjunga i kör på ett vårdboende, umgås på en träffpunkt eller gympa tillsammans på fritiden.

På våra vårdboenden har vi aktiviteter där du som hyresgäst kan delta i den utsträckning du själv vill och har möjlighet till. Vi har både regelbundna och mer säsongsbetonade aktiviteter som passar för de olika årstiderna. En del av aktiviteterna är på boendet och andra sker inom stadens verksamheter, som teater eller utställningar. Dessutom har vi minibussar som våra verksamheter kan använda för utflykter.

Flera av våra boenden anordnar gemensamma aktiviteter och festligheter med olika teman, som pubkväll, teater eller körsång. På så vis får du som hyresgäst möjlighet att träffa och lära känna andra seniorer på ett trevligt sätt. Dina anhörig kan också vara med på en hel del av våra aktiviteter.

Om du bor på något av våra boenden kan du vara med och påverka vilka gemensamma aktiviteter du vill att vi ska ha. Prata med personalen på just ditt boende om du har några särskilda önskemål. Vi har även individuella aktiviteter utifrån varje kunds önskemål.

Träffpunkter

Vad vore livet utan gemenskap med andra? Till stadens träffpunkter är du och alla andra helsingborgare välkomna. Varje träffpunkt har sin egen profil. Kortspel, föreläsningar, utflykter eller bara ta en god fika – du väljer själv.

Helsingborgs stad har drygt ett dussin olika träffpunkter som det är gratis att gå till. Här kan du läsa mer om dem och ta del av deras aktivitetsprogram.

Dagverksamhet

På våra dagverksamheter runt om i Helsingborg får du som är äldre sysselsättning och gemenskap om du har behov av att komma hemifrån regelbundet. Dagverksamheten fungerar även som anhörigstöd eftersom dina anhöriga får en form av avlösning.

På våra dagverksamheter har vi skiftande aktiviteter. Det kan vara högläsning, boule, lättare gymnastik, spel, musik, skapande verksamhet och utflykter. Du väljer den dagverksamhet som passar dina behov och önskemål och tillsammans med personalen kommer ni överens om hur många timmar eller dagar du vill komma i veckan.

På dagverksamheten finns omsorgspersonal på plats så att du får det stöd du behöver. Mat och kaffe serveras till självkostnadspris. En av dagverksamheterna, Café Spaljé, är särskilt inriktad till dig som är under 67 år och har demens- eller minnesproblematik. Här arbetar vi för att skapa möjligheter till meningsfulla aktiviteter där du känner gemenskap och trygghet.

Vill du se bilder från våra dagverksamheter så hittar du oss på Instagram där vi heter @dagverksamheterhelsingborg

På helsingborg.se kan du läsa mer om de olika dagverksamheterna.