Måltidsvän

En måltidsvän är en av Helsingborgs stads volontärer som du träffar för en gemensam lunch.

Vill du ha en måltidsvän?

Som måltidsvänner erbjuds ni att äta tillsammans en gång i veckan på träffpunkterna Ringstorp (DHS café), Sköldenborg, Söder eller Tågaborg.

Där kan ni också passa på att delta i de aktiviteter som träffpunkterna anordnar. Du och din måltidsvän kommer överens om hur ofta ni vill äta tillsammans och var. Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för dig. Du betalar bara för din egen mat, vård- och omsorgsförvaltningen betalar maten för din måltidsvän.

För att ha möjlighet till en måltidsvän behöver du vara 65 år eller äldre. Du ska ha ett eget boende i Helsingborg och insatser från hemvården. Du behöver kunna ta dig till lunchen på träffpunkten eller vårdboendet på egen hand.

Prata med din kontaktperson i hemvården om du önskar en måltidsvän. När en volontär värvats så bokar din kontaktperson in en tid då du får träffa din måltidsvän. Om ni önskar äta tillsammans bestämmer ni var ni vill äta och berättar det för din kontaktperson. Vill du inte längre ha en måltidsvän meddelar du din kontaktperson.

Vill du bli en måltidsvän?

Som måltidsvän träffar du en senior för en gemensam lunch. Ni äter och har en trevlig stund tillsammans. På så vis hjälper du till att bryta ofrivillig ensamhet för en annan helsingborgare.

Ring Helsingborg kontaktcenter telefon 042-10 50 00 och fråga efter volontärcenter eller skicka e-post till: volontarcenter@helsingborg.se