Teknik för ett bra liv


Tekniska lösningar blir allt mer en del av vardagen för de flesta människor. Testa gärna det som kan underlätta för dig och göra vardagen mer trygg!

Välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället. Den snabba tekniska utvecklingen förändrar samhället på många sätt. Maskiner, datorer och annan digital teknik är redan nu en del av vardagen för de flesta. Det gäller även äldreomsorgen.

Teknik finns och används idag

Tekniska lösningar finns överallt, ofta är det sådant som du kanske inte tänker på. På vårdboenden finns bland annat brandlarm, trygghetslarm, trådlöst internet, portkod och hotellås till lägenheterna. Teknik används också i socialt och underhållande syfte: på alla vårdboenden finns det läsplattor, där de boende kan läsa tidningar eller lägga patiens. Många av de boende skriver e-post eller har videosamtal med barnbarnen. Det finns filmdukar och projektorer.

Morgondagens äldreomsorg

Forskning visar att morgondagens kunder kommer att vilja ha teknik som hjälper dem att vara självständiga. De vill att tekniken så långt det är möjligt tar över den tunga, fysiska omvårdnaden. Poängen med all teknik är att kunderna ska få ökad livskvalitet och att personalen ska kunna ägna sig mer åt kundernas sociala behov. Forskningen visar också att många äldre kommer vilja prata om känslor med personalen, det vill säga samtala om etiska och existentiella frågor.

En annan fråga där teknik skulle kunna vara till hjälp är när det gäller att se till att människor får i sig rätt mängd mat varje dag. Fallolyckor beror ibland på att den drabbade inte fått i sig tillräckligt med mat. Kanske skulle en teknisk lösning som skickar uppgifter om kroppsläge eller blodsockervärden till vårdgivaren vara en lösning.

Den tekniska utvecklingen är oerhört snabb. Teknik av olika slag blir också hela tiden billigare och allt lättare att få tag på. Det finns till exempel redan idag en duschrobot som kan tvätta håret på människor, men den är dyr. Toaletter som inte kräver papper utan tvättar användaren med vatten finns redan och lär bli ännu vanligare framöver. Troligen blir dessa lösningar och annan så kallad välfärdsteknik billigare efterhand.