Villa Louise stänger tillfälligt

Avlastningsboendet Villa Louise stänger tillfälligt sin verksamhet. Stängningen gäller från och med måndagen den 18 maj tills vidare. Berörda kunder är informerade.

Anledningen till att Villa Louise stänger tillfälligt är för att minska risken för smittspridning av coronaviruset covid-19. Alla de kunder som besöker Villa Louise för tillfällig avlastning har ett eget boende. Nya rutiner har inneburit att de boende ska hållas isolerade på sina rum den första tiden de kommer. Följden har blivit att fler kunder avböjt att komma och antalet besökare kraftigt har minskat. Nu när boendet stänger kan det vara aktuellt med alternativa åtgärder för några av kunderna.

I nuläget går det inte att säga hur länge avlastningsboendet kommer att vara stängt. Vård- och omsorgsförvaltningen följer utvecklingen och kommer att öppna upp verksamheten igen så fort det är möjligt. Har du frågor kan du kontakt din biståndshandläggare via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller e-post kontaktcenter@helsingborg.se.