Hantering av sekretessbelagd information anmäls

Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler fyra olika händelser där sekretessbelagda uppgifter kommit eller riskerat att komma obehöriga till del. Förvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelserna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Två anmälningar handlar om att utskrivna arbetskort med personuppgifter samt insatsbeskrivningar till flera olika kunder har blivit upphittade av privatpersoner. En annan anmälan handlar om att en mobiltelefon som används i verksamheten har upphittats av en privatperson. Telefonen saknade PIN-kod. Vid en senare undersökning av telefonen visade det sig att den innehöll flera textmeddelanden. Meddelandena handlade om larm från kunder och innehöll personuppgifter samt information om vad kunden behövde hjälp med.

Den sista anmälan handlar om att en pärm med personuppgifter och anhörigas kontaktuppgifter som har försvunnit. Trots omfattande sökande har pärmen inte gått att hitta. Det finns alltså en risk för att individens personuppgifter har röjts. Samtliga händelser bedöms som en kränkning eller risk för en kränkning av den enskildes integritet i och med att obehöriga kunnat ta del av sekretessbelagda uppgifter.

– Vi beklagar det inträffade – sekretessbelagd information ska inte kunna komma i händerna på obehöriga. Vi har brustit i hantering av sekretessbelagd information och har påbörjat ett förbättringsarbete inom området sedan en tid tillbaka. Några av de åtgärder vi har arbetat med är att uppdatera våra riktlinjer för sekretess och tystnadsplikt samt vi arbetar med att införa en utbildning i ämnet.  Varje enhetschef ska också gå igenom sekretessbestämmelserna med sin arbetsgrupp minst en gång per år, säger Ingrid Nyman, avdelningschef på avdelningen för kvalitet och utveckling på vård- och omsorgsförvaltningen.

Så långt det är möjligt har alla berörda individer blivit underrättade om det inträffade. Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande de olika händelserna och kommer att komplettera IVO-anmälningarna när utredningarna är slutförda.