Innovationsledaren som sätter människan i centrum

Vård- och omsorgsförvaltningen berikades nyligen med en innovationsledare i form av Johan Müllern-Aspegren. Han ska nu främja och skapa utrymme för innovationsarbetet på förvaltningen. Johan själv ger sitt uppdrag en bildlig referens.
– Jag ser mig som en sherpa, som ska bära medarbetarnas idéer. Det är medarbetarnas idéer som ska få blomstra.

Johan, 47, är född i Stockholm men kärleken förde honom till Skåne och Hässleholm. Där bor han sedan 15 år tillbaka tillsammans med fru och tre barn. Som nybliven skåning arbetade han länge med produktutveckling inom mobiltelefonindustrin, men kommer närmast från ett jobb som innovationsrådgivare på högskolan i Kristianstad. Där var han involverad i att lyfta fram innovationer för blivande sjuksköterskor och lärare.

– Vi jobbade med en metodik som systematiskt identifierade problem i vardagsarbetet. I det uppstod innovativa idéer lite av sig själv.

Ett konkret exempel var problemet med handspritflaskor som blev smutsiga av att de plockades i och ur personalens fickor. Då uppfann undersköterskor en hänganordning för flaskan, vilket ledde till enklare och mer hygienisk hantering av handsprit.

Sängkantsinnovation

Möjligheten att få jobba vidare med innovation med människan i centrum var det som fick Johan att söka jobbet på vård och omsorgsförvaltningen.

– Jag lockades verkligen av att få jobba skarpt, alltså ute i verksamheten, på boendena, i korridorerna och vid sängkanten där mötet mellan människorna sker. Sängkantsinnovation är ett av mina favoritord, den innovation som exempelvis sker i patientmötet i vårdrummet.

Uppdraget som innovationsledare handlar också enlig Johan om att bygga infrastrukturer för att ta hand om idéer som kommer fram. Att ge våra medarbetare verktyg och förutsättningar till kreativ och innovativ problemlösning.

– Jag ser möjligheten i att om närmare 3 000 medarbetare kan hjälpa till att formulera idéer, sätta fingret på problem och se hur vi kan lösa dem. Då har vi verkligen en ljus framtid, säger Johan med ett hoppfullt leende.