Tillgänglighetsredogörelse för vardochomsorg.helsingborg.se

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för vård- och omsorgsförvaltningens webbplats vardochomsorg.helsingborg.se och våra digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatsen vardochomsorg.helsingborg.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer på myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från vardochomsorg.helsingborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

Testningsmetod

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vardochomsorg.helsingborg.se
Senaste bedömningen gjordes den 24 oktober 2019.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för vardochomsorg.helsingborg.se och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.