Samverkan mellan skola och arbetsliv


Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar med skolor och universitet i regionen för att bidra till en hållbar och kvalitetssäkrad arbetsmarknad inom vård- och omsorgsområdet. Vi är bland annat medlemmar i Vård- och omsorgscollege, nationella kompetensrådet och har upprättade samverkansavtal med Campus Helsingborg och Lunds universitet.

Förutom att erbjuda praktik inom våra verksamheter medverkar vi också vid olika evenemang såsom öppet hus på skolor inför högstadieelevers val till gymnasiet. Vi går även ut till skolor och informerar och erbjuder möjlighet för elever att genomföra gymnasiearbeten på plats i våra verksamheter.

Studenter är viktiga för oss

Elever och studerande från gymnasieskolan och universitetet är viktiga för oss – de är morgondagens medarbetare! Varje år erbjuder vi möjlighet till praktik inom våra verksamheter för de som studerar vård- och omsorgsutbildningar. Eleverna tas väl om hand och får vägledning av vår kompetenta personal, som är utbildade handledare.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för elever som går i gymnasiet

Vi har kontinuerligt elever ute på praktik från stadens olika gymnasievård- och omsorgsprogram samt från vuxenutbildningen inom Helsingborgs Stad.

Verksamhetsförlagd utbildning (VPL) för högskolestudenter

Varje år tar vi emot studenter från sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammet vid Lunds universitet samt socionomstudenter från Socialhögskolan i Lund.