Tyst larm hörsammades inte – kund blev liggande en timme

En kund inom hemvården larmade hemtjänsten två gånger inom 15 minuter men fick hjälp först en timme senare. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det inträffade är allvarliga missförhållanden och gör därför en lex Sarah-anmälan av händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det är bristande kommunikation mellan två medarbetare som gjort att en kund som larmat inte fått snabb hjälp. De båda har trott att den andre har hjälpt kunden. I verkligheten har ingen hörsammat larmet. Först vid ordinarie besök en dryg timme senare hittades kunden på golvet i köket. Kunden fick inga fysiska skador men den onödigt långa väntetiden på att få hjälp har varit traumatisk.

– Det som hänt är mycket olyckligt och ska inte kunna hända, säger Eric Semb, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen. Ett tyst larm är akut och ska enligt larmrutinen kontrolleras omgående, en rutin som all hemvårdspersonal har direkt tillgång till via hemvårdsappen i mobilen.

Verksamheten kommer fortsätta repetera larmrutinerna regelbundet men även hitta sätt att kommunicera tydligare för att undvika framtida missförstånd.