​Sökande fick inte skriftligt avslagsbeslut samt information om hur man överklagar – händelsen lex Sarah-anmäls

Det har framkommit att en sökande inte har fått ett skriftligt avslagsbeslut på delar av sin ansökan samt information om hur beslutet kan överklagas. Vård- och omsorgsförvaltningen har valt att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

Utredningen som ligger till grund för anmälan enligt lex Sarah visar att en enskild inte har blivit beviljad det stöd som man bedömt att den har behov av. Anledning är risker i arbetsmiljön. Den sökande har då inte fått ett skriftligt avslagsbeslut på den del av stödet den inte har blivit beviljad samt information om hur beslutet kan överklagas. Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

– En enskild kan aldrig nekas stöd med hänvisning till risker i personalens arbetsmiljö. Vid arbetsmiljörisker är det upp till förvaltningen att hitta lösningar så att den enskilde får det stöd den har rätt till. Berörd personal kommer nu att få ytterligare utbildning i handläggningsprocessen och i de lagar som styr myndighetsutövningen för att vi ska kunna undvika liknande problem i framtiden, säger Niklas Sommelius, stabschef på vård- och omsorgsförvaltningen.