Stadsdirektören inspirerade Josefine att söka jobb inom kommunen

Sedan 2019 jobbar Josefine Vesterinen som rekryteringskonsult på vård- och omsorgsförvaltningens bemannings- och rekryteringsenhet. Hennes uppgift är att rekrytera vikarier till förvaltningens verksamheter, med särskilt ansvar för den återkommande sommarvikarierekryteringen. I ett år framåt väntar dock nya utmaningar. Fram till sommaren 2022 är Josefines nya uppdrag att rekrytera områdesvärdar och annan personal till Helsingborgs stora stadsmässa H22 City Expo. En helt annan utmaning än vad hon är van vid, men som hon är redo för.

Sedan 2019 jobbar Josefine Vesterinen på vård- och omsorgsförvaltningens enhet för bemanning och rekrytering.

Det var studier som tog Josefine från hemstaden Gävle till Helsingborg, närmare bestämt programmet för Service Management på Helsingborg Campus. Utbildningen gav Josefine en bred kunskap inom organisation, ledarskap, ekonomi och marknadsföring. Under studietiden anordnade utbildningen återkommande gästföreläsningar med syfte att inspirera studenterna. En av dessa gästföreläsningar gjorde särskilt avtryck hos Josefine, nämligen den som hölls av Helsingborgs stads stadsdirektör Palle Lundberg.

– Två år in i studierna hade vi en gästföreläsning om ledarskap med Palle, och då tänkte jag att där vill jag jobba! Han fick verkligen Helsingborgs stad att framstå som en rolig arbetsgivare. Så när jag var klar med mina studier sökte jag jobb inom staden och fick jobbet som rekryteringsassistent på vård- och omsorgsförvaltningen.

”Det var en helt ny värld att kliva in i”

Som nyutexaminerad hade Josefine ingen erfarenhet av vård och omsorg, så det var som att kliva in i en helt nya värld.

– Bara att lära sig ett nytt jobb är ju en stor sak, men dessutom behövde jag snabbt lära mig om vård och omsorg och de specifika behov som finns inom just denna bransch. För mig var det dessutom helt nytt att jobba i en kommun, jag visste knappt vad en förvaltning var!

Som många andra hade Josefine fördomen att kommuner är tråkiga, gråa arbetsplatser med mycket riktlinjer och regler. Hon som aldrig hade tänkt sig jobba inom en kommun är två år senare fortfarande kvar och trivs på sin arbetsplats.

– I sin föreläsning var Palle väldigt inspirerande och motiverande. Han gav mig intrycket att Helsingborg inte är som vilken kommun som helst utan istället väldigt innovativ och framåtsträvande. Jag håller med, och trivs verkligen hur bra som helst!

Coronapandemin vände upp och ned på allt

Förra året ställdes Josefine och hennes kollegor inför ett svårt dilemma. Coronapandemin vände upp och ned på allt och gjorde det omöjligt att genomföra fysiska intervjuer med kandidater. För att lösa situationen tog Josefines enhet fram en digital rekryteringsprocess där både urval, intervjuer och referenstagning skedde helt digitalt. En lösning som är både innovativ och effektiv – bara den digitala lösningen för referenstagning beräknas under sommarrekrytering ha sparat nio veckor i arbetstid! Att ha en digital rekryteringsprocess innebär också att många som studerar på annan ort och kommer hem på sommaren kan intervjuas i ett tidigare skede och vara klara att börja jobba när sommaren kommer. Den digitala rekryteringsprocessen kom till snabbt och är något Josefine och kollegorna kommer att fortsätta med även efter pandemin.

– Detta är ett bra exempel på att Helsingborg är så himla framåtsträvande och att idéer till förändring tas emot positivt från ledningen. Det känns jätteroligt att vi har så stora möjligheter att utveckla processerna själva, som till exempel med den digitala rekryteringsprocessen inför sommaren 2021. Det är inte så ofta man får nej när man vill förändra något, säger Josefine.

”Man har ingen aning om vilka personer man kommer träffa”

En stor del av Josefines jobb är att ha kontakt med många olika människor, både inom förvaltningen och staden, men också alla som söker jobb och kommer på intervju. Enligt Josefine är detta det allra bästa med jobbet.

– Jag får träffa så många olika människor, och det är verkligen superspännande! Det är väldigt många som vill jobba inom vården och det är superkul. Jag tycker det är spännande att prata med personer från olika bakgrunder, och särskilt under våra gruppintervjuer där vi träffar fem personer samtidigt. Jag vet aldrig innan hur intervjuerna kommer att te sig och vilka människor jag kommer att möta. I min roll jobbar jag även mycket mot enhetschefer som är våra beställare, vilket innebär att jag lär mig att vara anpassningsbar till olika typer av människor.

Josefine trivs hur bra som helst på sin arbetsplats, och tycker det är spännande att träffa så många olika människor i sitt jobb.

Nyckeln för att lyckas i rollen som rekryteringskonsult är enligt Josefine att vara serviceinriktad, att lyssna av behov, intressen och kompetenser för att hitta en bra matchning och att möta alla med respekt.

– Det är otroligt många som söker jobb hos oss och vi anställer såklart inte alla, men det är viktigt att de har fått ett gott intryck av oss som arbetsgivare även om de inte fick jobbet. Vi vill ju att de ska söka jobb hos oss igen i framtiden, kanske när de har mer erfarenhet eller är färdiga med sina studier.

Den största utmaningen i hennes uppdrag är att behovet av vikarier inom vården ständigt ökar vilket gör det svårt att hitta rätt kompetens till arbetet.

– Det är tyvärr inte så mycket utbildad personal som söker vikariejobb hos oss, vilket betyder att vi måste anställa personer utan utbildning. Det ställer andra krav på verksamheterna och kräver mer av dem. Fler och fler personer blir också äldre och behöver hjälp, det är inget lokalt problem utan samma över hela världen. Den stora frågan är vi ska lösa det.

Nytt uppdrag: H22

Efter nästan två år på enheten för bemanning och rekrytering är det nu dags för Josefine att testa vingarna inom ett helt nytt område, nämligen H22. Under ett år är hon utlånad till stadens centrala H22-organisation för att fram till sommaren 2022 rekrytera områdesvärdar och annan personal som ska bemanna Helsingborgs stora stadsmässa H22 City Expo.

– Min chef frågade om jag kunde tänka mig ta mig an detta uppdrag tillsammans med henne, och jag kände att såklart vill jag vara med på det. Jag har bara jobbat mot vård och omsorg tidigare, så det ska bli spännande att testa att jobba mot en mycket större och annorlunda målgrupp. H22 är ju supercoolt och en unik händelse, senast var ju H99 och då var jag fem år. Det känns superhäftigt att vara med på denna resa, och att få vara en del av att bidra till samverkan mellan stadens alla förvaltningar och bolag.