Alla är vinnare i nytt unikt samarbete – patient, stad och lasarett

Två olika vårdgivare – Helsingborgs stad och Helsingborgs lasarett – har börjat ett nytt unikt samarbete. Samarbetet innebär att patienter på stadens korttidsboende skrivs in hos lasarettets Geriatriska akutteam (GAT). Målet är att genom ett tätare samarbete verksamheterna emellan skapa ökad kvalitet för patienterna.Samarbetet föddes ur en arbetsgrupp med representanter från primärvården, Helsingborgs lasarett och vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. Tillsammans identifierade gruppen samarbetet kring korttidsboendet Pålsjö Park som ett uppdrag att börja med. Sedan den 20 januari skrivs därför patienter på korttidsboendet in i GAT-teamet. Läkare och vårdpersonal från teamet rondar patienterna på boendet två gånger i veckan.

– Förhoppningen är att en etablerad direktlänk mellan verksamheterna kommer innebära att man i ett tidigare skede kan fånga de patienter som behöver ytterligare behandling. På så sätt kan vi undvika att denna sköra patientgrupp skickas till akutmottagningen, säger Håkan Kerrén som är verksamhetschef för akutsjukvården på Helsingborgs lasarett.

Dessutom har sjuksköterskorna på boendet möjlighet att direkt kontakt GAT-teamets läkare på telefon under kontorstid, vilket kommer att frigöra mycket tid för dem och därmed förbättra deras arbetsmiljö.

– Våra sjuksköterskor har tidigare lagt upp till sex timmar varje dag på att få tag i läkare på olika vårdcentraler. Nu har de istället GAT-teamet som primär kontakt. Det skapar mer tid för det vi faktiskt är där för – omhändertagandet av våra medborgare, säger Eric Semb, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Korttidsboendet Pålsjö Park är redan idag en verksamhet med gott omdöme men ett nära samarbete med lasarettet kommer såklart bidra till att öka kvaliteten på vården ytterligare. Samarbetet innebär också att personalens kompetens tas tillvara i större utsträckning.

– Från kommunens sida innebär samarbetet också att vi tar tillvara på medarbetarnas kompetens på bästa sätt samtidigt som vi gör det bästa för dem som vistas på Pålsjö Park. Vi har kompetenta medarbetare på plats och med en ansvarig läkare i bakgrunden, kommer vi kunna ta hand om dem på Pålsjö Park i större utsträckning, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Det finns 33 platser på Pålsjö Park korttidsboende. De flesta patienter kommer direkt från eller i nära anslutning till en inläggning på sjukhuset och har ett fortsatt behov av vård. Samarbetet drivs i projektform och kommer att utvärderas efter tre månader.

– Vi gör detta tillsammans och i samråd med primärvården. Vårt gemensamma mål är att ta så väl hand om våra patienter och medborgare som möjligt, och i detta fall vinner alla på att lasarettet bidrar med resurser utanför den egna verksamheten. Patienterna får snabbare hjälp, vi frigör tid från sjuksköterskorna på boendet och vi avlastar primärvården. I förlängningen förhindrar vi också onödiga inläggningar på lasarettet. Det är just sådana här samarbetsformer vi måste hitta för att vi ska kunna ta hand om våra patienter och medborgare på bästa sätt, säger Harald Roos, sjukhuschef på Helsingborgs lasarett.