Ändrade rekommendationer för dig som är 70 år och äldre 

Folkhälsomyndigheten har tagit bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att många drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Foto: Freddy Billqvist

Sedan april har Folkhälsomyndigheten rekommenderat personer som är 70 år och äldre, eller tillhör riskgrupper, att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor.  Rekommendationen har haft god effekt, minskat antalet personer som insjuknat och räddat liv.

Men med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att det finns större kapacitet att genomföra testning och smittspårning har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort denna särskilda rekommendation. Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.

Men – det är viktigt att komma ihåg att ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19. Vi har ett gemensamt ansvar att bidra till att skapa en så säker miljö som möjligt för oss alla.

Vad gäller för mig som fyllt 70 år?

För dig som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, gäller att du nu omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Tänk också på att:

  • undvika resor med kollektivtrafik som buss och tåg, och att resa i rusningstid,
  • försöka handla vid de tidpunkter då det är mindre antal människor ute och rör sig i butikerna, och
  • avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang som fester, dop, kalas och bröllop.

Tips för att bibehålla sociala kontakter och hälsa

  • Håll gärna regelbunden kontakt med släkt och vänner per telefon. Träffas på ett sätt så att du inte riskerar att bli smittad eller sprida smitta vidare – gärna utomhus och med ungefär en armlängds avstånd från andra människor.
  • Försök att behålla regelbundna rutiner för sömn, fysisk aktivitet och måltider.
  • Om du är i behov av vård ska du genomföra dina besök som planerat.

Varför tas den särskilda rekommendationen bort?

Folkhälsomyndigheten har gjort nya analyser när det gäller smittskyddsåtgärdernas betydelse för liv och hälsa för personer som är 70 år och äldre. Det finns enligt myndigheten inte längre anledning att ha kvar den nuvarande särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp. Beslutet bygger dock på att smittspridningen ligger kvar på en relativt låg nivå och att kapaciteten för testning och smittspårning är tillräcklig samt att belastningen inom sjukvården är acceptabel.