Angående incidenten med trygghetslarm

Det havererade systemet för trygghetslarm kan ha läckt personuppgifter. Careium, som ansvarar för systemet, har inlett en utredning. Vård- och omsorgsförvaltningen följer deras arbete.

100 000 personer i 150 svenska kommuner stod utan trygghetslarm efter att tjänsten havererat i förra veckan. Nu finns en risk att personuppgifter sannolikt har kommit i fel händer. Det som kan ha läckt ut är uppgifter om hälsa, personnummer, identifierande information, kommunikationsloggar samt kontaktinformation, vilket är relevant i samband med larmhantering.

– Vård- och omsorgsförvaltningen har fått information från företaget Carieum som står bakom tjänsten om att de just nu håller på att på att utreda ärendet. Vi är trygga med att företaget hanterar situationen på bästa sätt, säger Eric Semb, verksamhetschef för hemvården.