Ansöka om stöd – så funkar det

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad kan du få olika former av  stöd och hjälp i hemmet. Eller när du inte längre kan bo kvar hemma kan du få plats på ett särskilt boende. Den hjälp du kan få beror alltid på dina behov och bedöms individuellt.

Du har rätt till stöd för behov som inte kan mötas på annat sätt. Stödet ska vara utformat så att du får en skälig levnadsnivå. Du har rätt att ansöka om vad du vill. Slutligen är det ditt behov vid den aktuella tidpunkten som avgör vilket stöd du blir beviljad.

Du behöver inte veta exakt vilken typ av stöd du vill ansöka om. Det räcker att du berättar för biståndshandläggaren vad du inte längre klarar av i din vardag. Handläggaren utreder ditt aktuella behov av stöd, om stödet kan tillgodoses på annat sätt och om det kan anses vara en skälig levnadsnivå.

I Helsingborgs stad tillämpar vi fritt omsorgsval. Det innebär att du själv väljer utförare av tjänsten – kommunal eller privat utförare.

Så går det till:

  1. Kontakta kommunen: Du kontaktar antingen Helsingborg kontaktcenter eller ansöker via e-tjänsten på helsingborg.se.
  2. Biståndshandläggaren kontaktar dig. I de flesta fall är det aktuellt med ett hembesök. Biståndshandläggaren kontaktar dig för att boka ett besök. Vid besöket följer vanligtvis en arbetsterapeut med för att se om det finns hjälpmedel som kan stödja dig i din vardag. Inför mötet är det bra om du, i förväg, har funderat ut vad du upplever som svårt i vardagen.
  3. Utredning: Biståndshandläggaren utreder hur ditt behov ser ut och hur man kan tillgodose detta.
  4. Beslut: När utredningen är klar och bedömningen gjord fattas ett beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig. Är du missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga det och vid behov kan din handläggare hjälpa dig.
  5. Efter att du fått ditt beslut: Handläggaren skickar, efter ditt samtycke, beslutet till den utförare du valt. Du blir kontaktad av utföraren och tillsammans planerar ni hur ditt stöd bäst ska genomföras.