Ansöka om stöd – från ansökan till beslut

Bakom varje insats i vår verksamhet finns ett beslut. Ett beslut som i huvudsak fattas inom ramarna för tre lagar: socialtjänstlagen – SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Men vad står lagarna för? Och hur går det egentligen till när beslut fattas? Här är en enkel film som beskriver hur det kan gå till från det att ett ärende kommer in tills att ett beslut har fattas.