Användande av skyddsåtgärd på LSS-boende lex Sarah-anmäls

En personal på ett LSS-boende har vid flera tillfällen spänt fast en brukarens ben när hen satt i rullstolen och i duschstolen. Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anledningen till att personalen spände fast brukaren var att hen inte skulle kasa av rullstolen och duschstolen. Brukaren kunde vid dessa tillfällen inte komma loss. Det är oklart hur brukaren upplevt händelserna på grund av hens kognitiva förmåga. Så som personalen spänt fast brukarens ben hade kunnat innebära konsekvenser för brukarens fysiska hälsa.

Utredningen visar att det finns brister i personalens kunskaper gällande skydds- och begränsningsåtgärder samt att gällande rutin inte har implementerats i verksamheten. Enhetschefen har haft samtal med berörd personal.

– Jag beklagar det inträffade och ser allvarligt på händelserna. Vi har nu satt in en skyddsåtgärd i form av ett bälte över låren med tillhörande instruktion för att förhindra att den boende kasar av rullstolen, säger Marie Strömberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.