Arbetsterapeuten med engagemang utöver det vanliga

Annika Friberg är arbetsterapeuten som gärna engagerar sig lite extra. Förutom sitt vanliga yrkesliv är Annika involverad i att utbilda personal i bemötande av personer med kognitiv svikt och att sprida kunskap för att förebygga fallskador.

En kvinna står i en korridor, ler och tittar in i kameran.

– Jag tycker om att engagera mig lite över de vanliga arbetsuppgifterna. Det är kul när man ser att det leder till förbättringar. Jag inspireras i min tur också av andra arbetskollegor som är duktiga och engagerade, säger Annika.

Annika har jobbat som arbetsterapeut i 21 år och nästan alla dessa år har hon ägnat inom hemsjukvården. Hon trivs med variationen och utmaningarna som det ger att få möta sina patienter i hemmiljön.

– I hemsjukvården möter man inte bara en patientgrupp eller en typ av skada, man möter alla möjliga sorters människor. Vi jobbar inte heller i någon steril miljö som till exempel på ett lasarett. En hemmiljö kan se så olika ut och vi behöver anpassa oss efter det. För mig är det en positiv utmaning.

En yngre kvinna sitter på huk bredvid en äldre kvinna i rullstol. Båda tittar in i kameran.
Arbetsterapeut Annika Friberg tycker om mötet med människor. Som här med Marianne Lund som får hjälp med få vardagen att fungera så bra som möjligt.

En arbetsterapeut får ofta agera problemlösare genom att läsa av en situation, göra kloka bedömningar och utifrån det hitta de allra bästa lösningarna för att få vardagen att fungera för den som behöver hjälp och stöd.

– Vi arbetar även utifrån patientens egna mål som kan vara att bli mer aktiv och självständig, att bibehålla sina förmågor och minska risker för fall och trycksår. Det viktigaste är att vi ska få vardagen att fungera och att hemmet blir en trygg plats att vistas i.

Balansera mera och stjärnmärkning

Med sina erfarenheter som grund har Annika tillsammans med fysioterapeut och frivilligverksamheten på vård- och omsorgsförvaltningen utvecklat det förebyggande arbetet inom fallprevention. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella kampanj Balansera mera, delar hon gärna med sig av värdefull kunskap ute på stadens träffpunkter genom balanspromenader och balansgymnastik.

– Vi har också föreläst om hur man kan förebygga fall och vikten av att se över mat, motion och mediciner. Det har varit ett jättefint samarbete och här vill jag gärna lyfta alla de volontärer och samordnare på träffpunkterna som engagerar sig för att föra ut den viktiga kunskapen, säger Annika.

Ett annan kompetens som Annika vidareutvecklat är hur vi bättre kan bemöta personer med kognitiv svikt. Annika är en av dem som fått en omfattande utbildning i ämnet genom utbildningsmodellen Stjärnmärkt. Som utsedd stjärninstruktör av Svensk demenscentrum utbildar hon tillsammans med undersköterskan Esma andra kollegor i ämnet.

En kvinna sitter vid en datorskärm och tittar in i kameran.
För Annika Friberg blir det en del timmar vid datorn för att planera och dokumentera.

– Vi började med utbildningen Stjärnmärkt då vi ville öka kunskapen i bemötandet av personer med kognitiv svikt och att vi behövde arbeta mer personcentrerat tillsammans i team. Som stjärninstruktör är jag samtalsledare under fyra reflektionsträffar som vi har efter att personalen gått igenom omfattande självstudier i ämnet. När alla på en och samma arbetsplats har gått igenom utbildningen blir den stjärnmärkt.

Annika ingår även i Kompetensgrupp kognition, en grupp på förvaltningen som bevakar nationella riktlinjer, följer nyheter inom området och som har skrivit det lokala vårdprogrammet vid kognitiv svikt. Genom gruppen försöker Annika nå ut till kollegor med nyheter inom ämnet.

Teamarbete ger bästa resultatet

Annika är en teammänniska som ser samarbetet över gränserna som en av de viktigaste delarna för en väl fungerande hemvård och hemsjukvård. En gång varannan vecka hålls ett större team-möte i hemvårdsområdet där hälso- och sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal, koordinatörer och ibland enhetschefer diskuterar tillsammans utifrån sin profession för att få till en helhet.

– Jag tycker det är intressant att arbeta i team. Där kan vi göra stor skillnad för våra kunder och patienter. Det är viktigt att vi pratar med varandra i teamet om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi pratar ihop oss och enas om ett gemensamt arbetssätt och skapar en kontinuitet. Då känner patienten igen sig och kan bli mer trygg.

En kvinna sitter på huk och tittar på en dam som har ryggen mot kameran.
Annika är alltid lyhörd för sina patienters behov och försöker hitta de bästa lösningarna.

Härnäst ser Annika fram emot att senare i vår få åka till Svenska demensdagarna i Göteborg.

— Ja, det är jag och ett gäng kollegor här på hemvård nord 3 som åker upp tillsammans. Det ska bli kul att få ny inspiration och kunskap med oss hem, säger Annika.