Åtgärder efter incident på LSS-boende

Logotyp för IVO
På ett LSS-boende i Helsingborg har en incident inträffat där personal inte arbetat utifrån lagen om särskilt stöd och service och socialtjänstlagen. Förvaltningen ser nu över sina rutiner och vidtar åtgärder.

En incident där personal inte arbetat utifrån lagen om särskilt stöd och service och socialtjänstlagen har inträffat på ett av Helsingborgs LSS-boenden. Incidenten som inträffat är att ett barn utsatts för kränkande särbehandling som utgjort ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah. Incidenten har därför anmälts till IVO.

− Det här inget vi tolererar. Vi tar det på största allvar, utreder händelsen och kommer att vidta de åtgärder som behövs, säger Elisabet Mineur, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

De åtgärder som förvaltningen kommer att vidta är bland annat fördjupad introduktion för nyanställda och åtgärder kring personalens bemötande. Personen som utfört händelsen jobbar inte längre kvar inom Helsingborgs stad.