Balansera mera på lokalnyheterna

Den 1-5 oktober var vård- och omsorgsförvaltningen med och uppmärksammade den nationella kampanjen Balansera mera. Under de fem dagarna arrangerades flera olika aktiviteter där deltagarna fick tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen.

En av träffarna, med samling på träffpunkt Rosenknoppen, var en balansera mera-promenad där deltagarna fick göra ett balanstest och fick information om varför det är viktigt att öva upp balansen. SVT:s lokalnyheter var med och gjorde ett inslag om det. Du kan se nyhetsinslaget här. (klippet finns tillgängligt t.o.m. onsdag 17 oktober)