Balansera mera


Välkommen till träffar som ger tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen. Balansera mera anordnas runt om på stadens träffpunkter med start 30 september.

Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Aktiviteterna är kostnadsfria och ingen anmälan krävs.

Balansera Mera programblad, A4 format