Biståndshandläggare skickade sekretessbelagda uppgifter till fel person

En biståndshandläggare har av misstag skickat en utredning och beslut med sekretessbelagda uppgifter till en annan person som väntade på sitt biståndsbeslut. Händelsen räknas som ett allvarligt missförhållande i verksamheten enligt lex Sarah och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det var i juli som en vikarierande biståndshandläggare skrev ut utredningar och beslut till två olika individer. Biståndshandläggaren uppmärksammade sedan inte att båda individernas handlingar lades i samma kuvert.

En liknande händelse skedde nyligen och vård- och omsorgsförvaltningen förtydligade då sin rutin för hantering av sekretessbelagda handlingar. När vikarien gjorde sitt misstag hade emellertid den nya rutinen bara hunnit kommunicerats ut muntligen. Rutinen har nu ytterligare förtydligats samt ska nu skrivas in i det kvalitetsledningssystem som biståndshandläggarna utgår ifrån. Den checklista som nyanställda får ska dessutom innehålla en bilaga med rutinen för hur sekretessbelagda handlingar ska hanteras vid utskrift och utskick.

– Enligt vår rutin ska handläggare bara skriva ut ett ärende åt gången och alltid kolla så att de skickar rätt papper till rätt person, men tyvärr har den rutinen inte nått ut till alla. Vi ser därför till att den nu förmedlas både muntligt och i skrift, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

­Personen som har fått sina uppgifter röjda har fått information om händelsen.