Boende har inte fått lämpligt stöd – händelsen lex Sarah anmäls

Efter att det har framkommit att en boende inte fått lämpligt stöd och utsatts för onödigt lidande har vård- och omsorgsförvaltningen valt att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

Utredningen som ligger till grund för anmälan enligt lex Sarah visar att det brister i samsynen kring en boende på ett av stadens LSS-boende. De involverade aktörerna har haft olika uppfattning kring orsaken till den boendes mående samt vilka åtgärder som borde vidtas. Detta i sin tur har lett till att den boende inte har fått lämpligt stöd och utsatts för onödigt lidande. Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

I utredningen framkommer det också att den boende har blivit fasthållen vid flera tillfällen vilket betraktas som en allvarlig kränkning av den boendes rättigheter och integritet.

– Alla våra boende ska naturligtvis bemötas med respekt och få det stöd de har rätt till. I utredningen framkommer det ett flertal åtgärder som vi nu kommer att  arbeta vidare med. Bland annat ska vi göra en övergripande utredning kring den boende och dennes situation, säger Ingrid Nyman, strategichef för myndighetsutövning och utredning.