Boende riskerade skada sig allvarligt – händelsen lex Sarah-anmäls

Vid tre tillfällen har en boende på ett av stadens LSS-boende kommit åt föremål och rengöringsmedel och därmed riskerat att skada sig allvarligt. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har gjort en lex Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I och utanför den boendes lägenhet finns skåp som ska hållas låsta. Skåpen innehåller bland annat rengöringsmedel, knivar och saxar. Tre gånger den senaste tiden har den boende kunnat öppna skåpen och komma åt innehållet. Vid ett av tillfällena hade hen plockat ut det mesta ur skåpet samt öppnat flera förpackningar med rengöringsmedel och hällt ut på golvet och vid ett annat tagit ut några saxar. Som en följd av det inträffade har den boende skurit sig i fingret och blivit röd runt munnen, några andra skador har inte kunnat konstateras.

I utredningen framkommer det att det inträffade beror på problem med skåpen. Skåpen ser låsta ut trots att de inte är det samt att det går att dra upp låsta skåp om man drar hårt nog. Vid ett av tillfällena är det dock oklart om det är problemet med skåpen eller om personalen missat att låsa skåpet.

– Det inträffade hade kunnat få riktigt allvarliga konsekvenser för den boende och vi ser allvarligt på händelsen. För att undvika att det händer igen har alla föremål och kemikalier som riskerar skada den boende flyttats till ett låst skåp utanför lägenheten. Enhetschefen undersöker även andra lösningar på skåp som säkert förblir låsta, säger verksamhetschef Marie Strömberg.