Boende skadade sig själv – händelsen lex Sarah-anmäls

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att en boende skadat sig själv vid två tillfällen under samma dag då personal avvaktat att agera.

Utredningen som ligger till grund för anmälan enligt lex Sarah visar att en boende på ett av stadens LSS-boende började må sämre. Enligt rutin ska personal kontakta sjuksköterska när sådana situationer uppstår. Personalen valde istället att följa psykiatrins råd och avvakta för att se om den boende själv lugnade ned sig. Följden blev att den boende skadade sig själv. Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

– Vi ska alltid se till de boendes individuella behov samtidigt som vi måste följa våra rutiner och riktlinjer. Här har vi brustit. Vi kommer nu försäkra oss om att personalen känner till gällande rutin samt att de efterlever den, säger Ingrid Nyman, strategichef för myndighetsutövning och utredning.