Boende var fysiskt utåtagerande mot annan boende på LSS-boende

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en brukare på ett LSS-boende varit fysiskt utåtagerande mot en annan boende.

En av personalen såg vad som hände och avvärjde situationen. Vid tidpunkten för händelsen var personen som utsattes för situationen utan tillsyn av personal.

En utredning har gjorts och bedömningen är att händelsen har lett till psykiska konsekvenser för brukaren som blev utsatt samt att det finns en risk att händelsen hade kunnat leda till allvarligare psykiska och fysiska konsekvenser för brukaren.

– Vi ser allvarligt på när sådant här händer. De boendes säkerhet är en prioritet, och vi ser det som mycket viktigt att förebygga att händelser som denna undviks, säger Elisabet Mineur, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Utredaren konstaterar att det funnits brister i kommunikation och samarbete mellan personalen gällande tillsynen av de boende. För att undvika liknande händelser i framtiden, har enhetschefen haft samtal med personal om arbetsrutinerna.