Bristande hantering av sekretessbelagda uppgifter

En medarbetare på en av stadens dagliga verksamheter har vid ett flertal tillfällen läst en tidigare deltagares journal med känslig information. Eftersom sekretessbelagda uppgifter har kommit obehöriga till del gör nu vård- och omsorgsförvaltningen en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En medarbetare på den dagliga verksamheten har haft tillgång till deltagarens journal trots att deltagaren inte längre arbetade kvar på den dagliga verksamheten. Deltagaren finns kvar i verksamhetssystemet eftersom hen bor på ett av stadens LSS-boenden. Utredningen visar att medarbetaren på den dagliga verksamheten inte fullt ut har haft kännedom om att det råder sekretess mellan LSS-boendet och den dagliga verksamheten samt att händelsen har inträffat på grund av brister i hur behörigheterna ser ut i verksamhetssystemet.

– Alla våra medarbetare inom LSS får information om sekretess och skriver på en sekretessförbindelse när de anställs. För att undvika att något liknande händer igen kommer vi att se över behörigheterna i verksamhetssystemet och vi har även förtydligat rutinen för loggkontroll, säger verksamhetschef Sara Månsson.

En av förvaltningens utvecklingsledare arbetar tillsammans med enhetscheferna inom aktuellt verksamhetsområde för att tydliggöra hur sekretessen fungerar mellan olika enheter.