Bristande tillsyn av deltagare på en dagverksamhet lex Sarah-anmäls

En deltagare på en dagverksamhet kunde avvika från gruppen utan att personalen märkte det. Nu anmäler vård- och omsorgsförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Tillsynen har brustit då deltagaren lämnat gruppen under en promenad. När personalen upptäckte detta letade de aktivt i närområdet och kontaktade sedan polisen och anhöriga.

– Vi beklagar att detta har hänt och vi ser allvarligt på det som inträffat. Det är viktigt att alla kunder och anhöriga ska känna sig trygga och vi kommer göra allt vi kan för att se till att det inte kan hända igen, säger Tina Olofsson, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Händelsen visar att personalen brustit i sin kommunikation för att säkerställa uppsikten över den berörda deltagaren. När deltagaren återfanns efter några timmar, tillkallades ambulans för att säkerställa personens hälsa.

Händelsen innebar ett allvarligt hot mot deltagarens säkerhet och fysiska hälsa och för att förhindra att detta händer igen har flera åtgärder vidtagits. Personalgruppen har gått igenom händelsen och lyft upp vikten av att ha uppsikt över deltagarna. Verksamheten uppdaterar löpande genomförandeplaner och handlingsplaner för att kunna erbjuda en säker vistelse för deltagarna.