Bristande tillsyn på barnverksamheten lex Sarah-anmäls

Ett barn kunde lämna barnverksamheten utan att personalen märkte det. Nu anmäler vård- och omsorgsförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelsen inträffade på barnverksamheten inom LSS-området. Tillsynen har brustit på så sätt att barnet kunnat lämna boendet och försvinna. Personalen larmade polisen och de hittade barnet strax därefter.

Eftersom händelsen innebar ett allvarligt hot mot barnets säkerhet och fysiska hälsa gör vård- och omsorgsförvaltningen en lex Sarah-anmälan till IVO.

– Vi ser allvarligt på händelsen och har vidtagit åtgärder för att se till att tillsynen i verksamheten inte brister igen, säger Elisabet Mineur, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen kommer nu att utreda hur händelsen har kunnat inträffa samt göra en översyn av verksamhetens rutiner.