Code_X – banbrytande innovation ska få hemmasittare ut i arbetslivet

I Sverige finns ett skriande behov av att hitta kompetent IT-arbetskraft och programmerare. Samtidigt finns en outnyttjad resurs i gruppen högfungerande personer inom autismspektrat
som med rätt stöttning och upplägg skulle kunna bli en del av lösningen.
Just detta har man tagit fasta på i Code_X ett av stadens nya innovationsprojekt inom LSS-området.

En man och en kvinna leende framför en projektorskärm.
Vårdinnovatör Conny Gunnarsson och stödpedagog Annika Petersson har två helt olika bakgrund men har förenats i vård- och omsorgsförvaltningens nya innovationsprojekt inom LSS – Code_X.

En satsning som är helt unik i sitt slag där personer inom autismspektrat som har eller har rätt till ett LSS-beslut och kunskaper i programmering slussas in i arbetslivet via en praktikplats.

– Att genom Code_X kunna bryta utanförskap och skapa sysselsättning för personer med autism är en gärning som är en win-win-win-lösning för alla – för företaget, för samhället men såklart allra mest för individen, konstaterar vårdinnovatör Conny Gunnarsson som tillsammans med stödpedagog Annika Petersson driver och projektleder Code_X.

Projektet är en del av Helsingborgs stads Vision 2035 och satsningen på innovation. Där en så kallad vårdinnovatör – en person med särskilda kunskaper inom just utveckling och innovation – kan anställas under sex månader för att lösa en specifik utmaning i en vård- och omsorgsverksamhet.

Det är här som Connys långa erfarenhet inom innovation, sälj och affärsutveckling i teknik-intensiva branscher och företag som exempelvis CDON.com och RobotMinds kommer in kombinerat med Annikas djupa kompetens inom LSS-området.

Responsen på Code_X har varit överväldigande positiv, så redan efter fyra månader är satsningen permanentad. Detta för att man ska kunna arbeta mer långsiktigt och även sprida dessa lärdomar och erfarenheter till andra städer runtom i landet.

Process i fyra steg

Code_X har varit igång sedan början av året och bygger på en arbetsprocess i fyra tydliga steg:

  • Hitta och identifiera relevanta personer via nätverk, information och en första intervju om kunskaper i programmering i rubrikform.
  • Verifiera kunskapen via ett online-test.
  • Djupintervjua personen; “så här fungerar jag”.
  • Matcha kompetensen och personens förutsättningar med relevant företag och uppdrag.

Att hitta dessa högfungerande personer inom autismspektrat är dock lättare sagt än gjort. Detta då många inom denna målgrupp är “hemmasittare” som lever sitt liv online, ofta har vänt på dygnet och är ekonomiskt helt eller delvis beroende av föräldrar eller släktingar.

Mini Hackathon på tisdagskvällar för att hitta deltagare

Därför har man hela våren anordnat ”öppet hus” under namnet Mini Hackathon på tisdagskvällar klockan 17–19 på Drottninggatan 7, bara ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg och som riktar sig till nedan målgrupp:

  • Kan du programmera?
  • Har du eller har rätt till ett LSS-beslut?
  • Är du skriven i Helsingborg och är i arbetsför ålder (18-69 år)?

Då kan du under avslappnade former få veta vad just ditt intresse eller kunskap i programmering skulle kunna leda till.
Kanske vill du testa AI och ChatGPT eller bara komma och snacka programmering?
Eller så är du förälder eller släkting till en programmeringskunnig kille eller tjej och vill veta mer om vad en praktikplats via Code_X skulle kunna innebära?

Mini Hackathon kör på hela året 2023 förutom ett uppehåll under sommaren; veckorna 27–32.

– Vi ser Code_X som ett verktyg för kompetensförsörjning i en bransch som skriker efter arbetskraft, säger Conny Gunnarsson.

– Vi har samma grundvärderingar vilket är centralt för att lyckas. Trots att vi har helt olika bakgrund stortrivs vi tillsammans, och det hoppas vi att våra deltagare märker. Djup kunskap och empati blandat med glädje och humor, det är vår melodi, slår Annika Petersson fast.

Code_X en del av Navigator

Rent organisatoriskt är Code_X en del av Navigator som är en etablerad och välkänd del av LSS-verksamheten i Helsingborg. Navigator erbjuder praktikplatser på olika företag till personer med LSS-beslut – praktik som kan vara antingen enskild eller som gruppraktik. För närvarande har man totalt ett hundratal personer ute på antingen grupp- eller enskild praktik – vilket som gör Navigator till ett välkänt koncept bland företagare och organisationer i och kring Helsingborgs stad.

Traditionellt har dessa praktikplatser främst funnits inom detaljhandel, hantverk eller trädgård.
– Med Code_X vill vi visa att daglig verksamhet inom LSS kan vara det här också, konstaterar Annika och utvecklar:
– Man skulle nästan kunna säga att Code_X är daglig verksamhet 2.0.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Code_X kontakta oss gärna via mejl code_x@helsingborg.se
eller på telefon Conny: 0733 02 70 70, Annika: 0723-94 87 62.