De jobbar med beredskap vid elavbrott inom vård och omsorg

Malin och Anne-Christin är kris- och beredskapssamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen. I sitt arbete ger de stöd till bland annat hemvården, hemsjukvården, vårdboenden och LSS-verksamheten för att säkerställa att det finns en beredskap om elen skulle försvinna en tid.

Anne-Christin Werger och Malin Alkmyr

Anne-Christin tycker det känns meningsfullt att få vara med och stötta verksamheter med att ta fram konkreta planer. Hon lyfter det goda samarbetet som en viktig framgångsfaktor i arbetet med beredskap.

– Elen är ju en viktig komponent i många delar av vård och omsorg. Därför ska det alltid finnas en kontinuitetsplan, och det är där vi kommer in i bilden, berättar Anne-Christin.

En kontinuitetsplan, vad är det?

– Det är en reservplan eller plan B, det vill säga en plan för att göra det man brukar göra fast på ett lite annat sätt, säger Anne-Christin.

– Vi har en dialog med verksamheterna för att reda ut vilka delar av deras arbete som är särskilt viktiga för att våra kunder ska få de insatser som de behöver och har rätt till. Och där det behövs stöttar vi med att ta fram en plan, säger Malin.

Vad kan en sådan plan innehålla?

– Det kan vara hur man tillreder mat utan el, att det finns tillgång till vatten, värme och alternativa ljuskällor som ficklampor, och tillgång till powerbanks och radio, berättar Malin.

– Och att det finns planer för varje kunds unika behov, där kan det vara olika typer av medicinsk utrustning som behöver fungera eller trygghetslarm, fortsätter Malin.

Varför är det viktigt att förbereda för elavbrott?

– Även om vi haft elavbrott i alla tider så pressas just nu Europas länder extra hårt av höga elpriser. Många är såklart oroliga för att elen inte ska räcka till. Men ju mer man är förberedd desto bättre är det, då ökar också tryggheten, säger Anne-Christin.

Läs mer om beredskapen vid elavbrott på helsingborg.se.