De skapar rätt förutsättningar för ett längre och friskare liv

Kommundietister och miljösamordnare är nya funktioner inom vård- och omsorgsförvaltningen sedan början av året. Cornelia Bäckfrost, Teresa Olefeldt och Sarah Strandh arbetar tillsammans med att öka medvetenheten hos omsorgspersonalen om hur viktig måltiden är.

Rätt sorts näring skapar förutsättningar för ett aktivt och gott liv med möjligheter att behålla ett fysiskt och psykiskt välmående. På vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg är det kommundietisterna Cornelia och Teresa som bland annat arbetar med att skapa rutiner för ett förebyggande arbete och skapa planer för åtgärder kopplat till nutritionsproblematik.

– Måltiden är något som berör alla människor. Att lyfta omsorgspersonalen så att de gör måltiden betydelsefull är något vi vill bidra till. Det inspirerar oss att bidra med kunskap om att det man äter också påverkar ens hälsa och livskvalitet i stort. Förhoppningsvis leder det till ett längre friskare liv och bättre förutsättningar att klara sig själv så långt det är möjligt, säger Cornelia och Teresa.

Tre kvinnor står framför grönska, Kvinnan i mitten håller fram en tallrik med melon- och fetaostsallad.
Från vänster: Teresa Olefeldt, kommundietist, Cornelia Bäckfrost, kommundietist och Sarah Strandh, miljösamordnare.

Miljösamordnare Sarah arbetar förvaltningsövergripande med miljöfrågor. I hennes arbete ingår bland annat utbildning inom livsmedelshygien och ett aktivt arbete för att minska matsvinnet genom matsvinnsmätningar.

– Det känns viktigt att bidra till att våra äldre och personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Eftersom måltiden är ett positivt avbrott i vardagen och ofta bidrar till glädje, gemenskap och meningsfullhet ska maten vara säker. Som miljösamordnare värderar jag högt att kunna bidra med kompetenshöjande insatser inom matsäkerhet och parallellt arbeta med mål om minskat matsvinn. Jag vill också visa på fler aspekter av hållbara måltider, säger Sarah.

Tillsammans kompletterar funktionerna varandra och bildar en helhetssyn på måltiden. Allt för att kunna ge stadens kunder och hyresgäster så väl sammansatta måltider som möjligt.

Är du nyfiken och vill du veta mer om nutrition?
Mer information finns på livsmedelsverkets hemsida. Sök på äldre – råd om bra mat.