Delegeringshuset – från samordning till egna utbildningar online

Delegeringshuset är en enhet som idag består av fyra drivna sjuksköterskor som försörjer vård- och omsorgsförvaltningen med utbildningar som höjer kompetensen och förbereder för delegering ute i verksamheterna. Enheten har genom åren genomgått en resa från att ha en samordnande roll till att idag skapa egna online-utbildningar som erbjuds all omvårdnadspersonal på förvaltningen.

Susanne Gylling, sjuksköterska och samordnare tillsammans med Kira Ivanova, sjuksköterska inom hemvården, är två ur teamet på delegeringshuset som skapar och genomför utbildningar.

Innan delegeringshuset fanns var det upp till varje enhet att ansvara för all utbildning inför delegering av undersköterskor i verksamheten. Detta innebar att det fanns ett helt landskap av olika utbildningar och med insikten att det behövdes en samordning föddes delegeringshuset.

Med ett enhetligt och genomtänkt utbildningsmaterial fick då förvaltningens undersköterskor en grundutbildning inför en delegering under fysiska utbildningsdagar på Maria Park. Med den digitala utvecklingen kom nya idéer och i samband med att omsorgsdirektör Annika Andersson satte upp målsättningen att ”allt som kan digitaliseras ska digitaliseras” nappade delegeringshuset direkt och insåg vikten i att ställa om digitalt. En omställning som med pandemins hjälp gick snabbt och idag har delegeringshuset ställt om och flyttat ut på nätet.

– Vi är ett gäng drivande sköterskor som gjort detta möjligt och vi var tidiga med idén om en digital omställning. Vi vill verkligen att det ska fungera med delegeringar och att vi både underlättar för våra sjuksköterskor och ser till så det flyter för alla våra undersköterskor, säger Susanne Gylling, sjuksköterska och samordnare på delegeringshuset.

Når ut till tusentals på digital plattform

Teamet, bestående av Susanne tillsammans med Kira Ivanova, sjuksköterska inom hemvården, Pia Torsholm, sjuksköterska på Elinebo vårdboende och Charlotte Larsson, sjuksköterska på Villa Louise, har nu skapat delegeringshusets digitala kurser som finns tillgängliga på HBG Learns, en digital lärplattform inom Helsingborgs stad.

– Bara sedan vi började för drygt ett år sedan har nästan 3 000 personer varit inne på utbildningen om läkemedel och vi har en hög procent där 73 % har fått godkänt testresultat. Det känns jätteroligt, säger Susanne.

Idag finns det fyra utbildningar tillgängliga online och fler är på gång som sjuksköterskorna själva skapar med utgång från sin egen kompetens tillsammans med en laptop och en mikrofon.

Idag finns det fyra utbildningar; läkemedel, sårutbildning, enteral nutrition (om näring som tillförs via mag- och tarmkanalen, exempelvis genom sond) och diabetes. Fler utbildningar är på gång och idag kan man med enkla medel på egen hand skapa utbildningsmaterialet som erbjuds online.

– Med hjälp av en dator, en presentation i PowerPoint och en bra mikrofon gör jag min egen utbildningsfilm, säger sjuksköterskan Pia Torsholm som demonstrerar hur hon skapat utbildningen i enteral nutrition.

Sjuksköterskan Pia Torsholm skapar en utbildningsfilm, modernt enkelt och agilt jobbat.

Många fördelar med digitala utbildningar

Den digitala utvecklingen innebär många vinster. Personalen behöver numera inte fysiskt ta sig till en kurslokal vilket spar både tid och transportsträcka. Alla kan sitta på sin egen arbetsplats för att i lugn och ro gå utbildningen efter eget schema och materialet kan ses hur många gånger som helst.

Delegeringshuset har som föregångare inom sitt område en hel del att dela med sig av och intresset för utbyte gjorde att m,an nu skapat ett nätverk i Skåne.

– I december samlar vi sjuksköterskor från hela Skåne för att utbyta material, tankar och idéer om utbildningar och delegering. Det är lite så vi tänker att vi inte behöver uppfinna hjulet en gång till utan vi hjälps åt, säger Susanne Gylling, samordnare på delegeringshuset.

Kira Ivanova och Susanne Gylling är stolta och glada över den snabba utveckling som skett när delegeringshuset flyttat ut på nätet.