Deltagare lämnade dagverksamhet utan personals vetskap – händelsen lex Sarah-anmäls

Vid två skilda tillfällen har två olika deltagare lämnat en dagverksamhet utan att personalen känt till det. Vård- och omsorgsförvaltningen har valt att anmäla händelserna enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det inträffade har inneburit en allvarlig risk för deltagarnas säkerhet och hälsa eftersom deltagarna har problem att kommunicera och orientera sig. Ingen av personerna kom dock till skada vid något av tillfällena. Händelserna bedöms som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

– Något sådant här får naturligtvis inte hända. Det är viktigt att anhöriga kan känna sig trygga när deras närstående är hos oss. Vi ska nu utreda händelserna och därefter vidta de åtgärder vi behöver för att förhindra att något liknande sker igen säger Eric Semb, verksamhetschef.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande det inträffade och så snart utredningarna är färdigställda kommer de att skickas till IVO.