Digitala insatskort inom LSS – från idé till app

Från en idé om att göra det lättare och mer flexibelt för boende inom LSS att boka insatser till att utveckla en app i samarbete med studenter. Så kan det gå när medarbetarna på vård- och omsorgsförvaltningen tränar på att arbeta med innovation.

Enhetschef Carina Sjöberg och Jon Paradis, boende på ett av våra LSS-boenden, under innovationssprinten där idén om digitala insatskort arbetades fram.

Några som har erfarenhet av detta är Carina Sjöberg och Danny Gustavsson som jobbar som enhetschef och stödassistent inom LSS. Under hösten 2020 deltog de i en så kallad innovationssprint på temat administration. Under en innovationssprint tränar deltagarna på att tänka och arbeta innovativt utifrån olika behov och problem som ska lösas. I Carinas och Dannys grupp fanns också Jon som bor på ett LSS-boende.

– Vi kom tillsammans fram till en idé om en mer flexibel hantering av insatser som ska genomföras för att de boende ökad motivation. Vi tänkte oss ett digitalt insatskort där de boende själva kan boka sina insatser och har möjlighet att göra ändringar på ett mer flexibelt sätt än tidigare, säger Carina Sjöberg.

­– Det viktigaste med de digitala insatskorten är att bryta ett mönster och skapa flexibilitet så att de boende ska kunna leva och må bra utan att missa sina insatser men kunna göra som alla andra och välja själv, tillägger Danny Gustavsson.

Samarbete med studenter

Efter innovationssprinten har idén tagits vidare och i nära samarbete studenter på Högskolan i Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola är de digitala insatskorten på god väg att utvecklas till en app.

– Studenterna tog först fram en prototyp på en app som testades av boende inom LSS-verksamheten. De fick möjlighet att komma med synpunkter och utifrån dessa har man nu gått vidare till att utveckla en riktig app som förhoppningsvis ska gå att koppla ihop med våra befintliga system och innefatta ett kund- och ett medarbetargränssnitt, säger Robert Skans, projektledare på avdelningen för digitalisering och välfärdsteknik.