Dödsfall inom hemvården leder till lex Sarah-anmälan

I samband med att en kund i hemvården avlidit har det framkommit att rutiner och kommunikation mellan enheter har brustit. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det som hänt och gör en anmälan om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det har vid tillfället inte funnits tydliga nedskrivna rutiner för hur man ska agera i ett akutläge, vilka larmvägar som ska användas samt hur man ska överlämna lägesbild mellan verksamheterna.

– Det som hänt får inte hända, säger Peter Morell, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen. Våra kunder ska känna sig trygga med att de får hjälp oavsett vem om besöker dem.

Sedan händelsen har medarbetare utbildats i informationsöverföring vid akuta lägen samt larmrutiner. Verksamheterna gör också en översyn av riskbedömningar för hemvårdskunder så att liknande händelser ska kunna undvikas.