Du är H22

H22 är något som angår oss alla. Det handlar om dig, dina nära och den stad du vill leva i. Det handlar om lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Om att skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. Hur ser framtidens skola ut? Hur minskar vi vår klimatpåverkan? Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande behov? Hur ökar vi invånarnas trygghet? Det handlar om livskvalitet.

H22 för dig som invånare

En smart stad är en stad som sätter människorna och planeten först. En stad som underlättar för samarbete och involvering, allt med målet att förbättra livskvaliteten för dem som bor och arbetar där. H22 skapas av människor – för människor. Därför har just du som invånare en nyckelroll. Genom engagemang och delaktighet kan vi förstå de verkliga behoven och få en tydligare bild av utmaningarna i vår stad.

Som invånare i Helsingborgs stad är det viktigt att du vet vad som är på gång inom ramen för H22. I februari skickades broschyren om H22 ut till alla helsingborgare. Informationskampanjen till invånarna består förutom broschyren av ett antal aktiviteter:

  • Annonser i den tryckta upplagan av HD samt på hd.se.
  • Den 22 februari till den 7 mars kläs city i H22-skrud.
  • Korta informationsfilmer kommer att rulla på stadens informationskiosker och info-TV i fyra ICA-butiker runt om i Helsingborg.
  • På såväl stadens som H22:s sociala medier kommer inlägg om vad H22 är och hur invånarna kan engagera sig.

Vill du vara med och skapa framtidens Helsingborg?

H22 handlar om att vi tillsammans skapar framtidens Helsingborg och du som invånare har en viktig roll. Det finns mängder av sätt att bidra i arbetet mot att skapa ett Helsingborg med hög livskvalitet för alla. Mer information om hur du som invånare kan vara med på H22-resan.

Här kan du läsa mer om hur vi på vård- och omsorgsförvaltningen jobbar med H22.

Kom ihåg – du är H22!